Privacybeleid

A B Graphic International Ltd (ABG) is een innovatief, wereldwijd productiebedrijf voor print- en afwerkingsapparatuur. (registratienummer is 538043)

Samenvatting

Deze Privacyverklaring laat zien hoe ABG de principes van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming toepast met betrekking tot de informatie die we verzamelen, verwerken en beschermen voor alle ABG Stakeholders.

1: Informatie die we verwerken

Wanneer je onze website bezoekt en je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of zaken met ons doet, kunnen we de volgende gegevens verwerken;

 1. Contactgegevens; namen, adressen, e-mail, functietitels
 2. Correspondentie; e-mails, faxen, brieven, bestellingen zowel elektronisch als op papier
 3. Demografische locatiegegevens
 4. Gegevens voor speciale categorieën
 5. Productgebruik
 6. Product belangen
 7. Openbare zoekmachines, bijbehorende analysetools en cookies
 8. Contractuele informatie
 9. Zakelijke transacties
 10. Kredietwaardigheid
 11. Klantonderzoeken en wedstrijden

2: Waarom verwerken we deze gegevens?

We verwerken persoonlijke gegevens alleen voor legitieme en wettelijke doeleinden. De reden voor het verwerken van gegevens zal duidelijk worden uitgelegd wanneer deze voor het eerst worden verkregen en op geen enkel moment zullen deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

De volgende processen verwijzen naar de soorten gegevens vermeld onder punt 1 van dit document;

 1. Voor marketingdoeleinden verzamelen we bepaalde gegevens (punten a,c,e,f,g) om onze service te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten. Zoekmachines helpen ons u op de hoogte te houden van relevante producten, aanbiedingen, diensten en evenementen.
 2. Van tijd tot tijd kunnen wij contact met u opnemen voor legitiem marktonderzoek (punt a). Als u niet wilt dat wij contact met u opnemen, wijzig dan uw privacy-instellingen op de abg-website.
 3. Ervoor zorgen dat onze klantendatabase wordt onderhouden met accurate contactgegevens van klanten (punt a)
 4. Wanneer we zaken met je doen, moeten we gegevens verwerken (punten a,b,c,e,h,i,j) om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de toestemmingsvereisten, contractuele en wettelijke vereisten van de verkoop, samen met de aftersaleszorg, terwijl we het bedrijf beschermen tegen risico’s en zorgen voor traceerbaarheid.
 5. Het kan voorkomen dat we gegevens van speciale categorieën (punt d) verwerken om te voldoen aan speciale vereisten van individuele bedrijven.
 6. 3: Delen van gegevens

We delen gegevens alleen met derden met uw toestemming, tenzij er een dwingende wettelijke reden is.

Vertrouwde derde partijen waarmee we samenwerken…

 1. Accountants, agenten, adviseurs en belanghebbenden
 2. H M Revenue & Customs, regelgevers en autoriteiten
 3. Banken, Kredietinformatiebureaus en Onafhankelijke adviseurs
 4. Bedrijven waarmee we een joint venture hebben of een overeenkomst om mee te werken, d.w.z. ABG Stakeholders en Distributeurs.
 5. Organisaties die ons aan u voorstellen, en u aan ons
 6. Marktonderzoek facilitators
 7. Bedrijven die u ons hebt gevraagd om uw gegevens te delen met

Intern delen

De gegevens worden intern gedeeld met de relevante afdelingen om ervoor te zorgen dat in elke fase van de verkoop aan de specificatie wordt voldaan.

4: Hoe we deze gegevens beschermen

 1. Alleen relevante en bijgewerkte gegevens worden bewaard in overeenstemming met het bewaarbeleid van het bedrijf.
 2. Beleid en procedures zorgen ervoor dat alle abg Data Processors werken binnen de GDPR-richtlijnen en voldoen aan de wettelijke vereisten voor rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking.
 3. Gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is; abg zorgt ervoor dat alle derden die de gegevens in de EU verwerken, moeten kunnen aantonen dat zij GDPR-controlemaatregelen hebben ingevoerd of gelijkwaardige maatregelen hebben genomen wanneer zij gegevens buiten de EU verwerken.
 4. Beveiligings- en toegangsrechtencontroles zorgen er samen met versleutelingen voor dat gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegd personeel
 5. We hebben een robuust systeem voor incidentenrapportage en -beheer
 6. Indien nodig worden gegevens uit speciale categorieën geanonimiseerd om individuen te beschermen.

5: Contact opnemen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld of als u abg op de hoogte wilt brengen van wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten door te schrijven naar het onderstaande adres;

Team Gegevensbescherming

A B Graphic België

Industrieterrein Carnaby

Lancaster Weg

Oost-Yorkshire

YO15 3QY

U kunt ook een e-mail sturen naar het gegevensbeschermingsteam op dpt@wordpress-1071134-4134883.cloudwaysapps.com.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioners Office (ICO) (link naar ICO-website??

6: Uw voorkeursinstellingen voor persoonlijke gegevens wijzigen

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door onze website te bezoeken op
www.abgint.com

U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken. Voor gegevens die worden verwerkt voor marketingdoeleinden stoppen we de verwerking onmiddellijk, tenzij we een dwingende legitieme reden geloven en kunnen aantonen.

7: Uw rechten uitoefenen

A B Graphic International Ltd heeft de volgende beleidsregels en procedures geïmplementeerd om te helpen bij het uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens;

 1. Recht op wissen
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht op beperking van de verwerking
 4. Recht op bezwaar tegen verwerking
 5. Recht op toegang

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we uw identiteit moeten verifiëren voordat we verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring in behandeling nemen.

8: Beoordelingen

Reviews vinden tweejaarlijks plaats of wanneer zich een wijziging voordoet in de wetgeving of bedrijfsprocessen. A B Graphic International Ltd raadt u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de wijzigingen en deze begrijpt.