Privacyverklaring

aug 11, 2022

A B Graphic International Ltd (abg) is een innovatief, wereldwijd productiebedrijf voor afdruk- en nabewerkingsapparatuur (registratienummer 538043).

Beleid van kracht vanaf 25 mei 2018

 

Samenvatting

Deze Privacyverklaring toont hoe abg de principes van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming toepast met betrekking tot informatie die we verzamelen, verwerken en beschermen voor alle abg belanghebbenden.

 

1: Informatie die we verwerken

Wanneer je onze website bezoekt en je inschrijft voor onze nieuwsbrief, of zaken met ons doet, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

a) Contactgegevens: naam, adres, e-mail, functie

b) Correspondentie: e-mails, faxen, brieven, bestellingen (zowel elektronisch als op papier)

c) Demografische locatiegegevens

d) Gegevens van speciale categorieën

e) Productgebruik

f) Productbelangen

g) Publieke zoekmachines, bijbehorende analysetools en cookies

h) Contractuele informatie

i) Zakelijke transacties

j) Kredietwaardigheid

k) Klantonderzoeken en wedstrijden

 

2: Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken persoonlijke gegevens alleen voor legitieme en wettelijke doeleinden. De reden voor het verwerken van gegevens zal duidelijk worden uitgelegd wanneer deze voor het eerst worden verkregen en op geen enkel moment zullen deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

De volgende processen verwijzen naar de soorten gegevens vermeld in punt 1 van dit document:

a) Voor marketingdoeleinden verzamelen we bepaalde gegevens (punten a,c,e,f,g) om onze service te verbeteren en af te stemmen op de behoeften van onze klanten. Zoekmachines helpen ons u op de hoogte te houden van relevante producten, aanbiedingen, diensten en evenementen

b) Van tijd tot tijd kunnen we voor legitieme marktonderzoeksdoeleinden contact met u opnemen (punt a). Als u niet wilt dat wij contact met u opnemen, wijzig dan uw privacy-instellingen op de abg-website

c) Ervoor zorgen dat onze klantendatabase wordt bijgehouden met accurate contactgegevens van klanten (punt a)

d) Wanneer we zaken met u doen, moeten we gegevens verwerken (punten a,b,c,e,h,i,j) om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de toestemming, contractuele en wettelijke vereisten van de verkoop, samen met de aftersaleszorg, terwijl we het bedrijf beschermen tegen risico’s en zorgen voor traceerbaarheid.

e) Het kan voorkomen dat we gegevens van een speciale categorie verwerken (punt d) om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de speciale vereisten van individuele bedrijven

 

3: Delen van gegevens

We delen gegevens alleen met derden met uw toestemming, tenzij er een dwingende wettelijke reden is.

Vertrouwde derde partijen waarmee we samenwerken

a) Accountants, agenten, adviseurs en belanghebbenden

b) H M Revenue & Customs, regelgevers en autoriteiten

c) Banken, kredietinformatiebureaus en onafhankelijke adviseurs

d) Bedrijven waarmee we een joint venture hebben of een overeenkomst om samen te werken, d.w.z. abg-belanghebbenden en distributeurs

e) Organisaties die ons aan u voorstellen, en u aan ons

f) Marktonderzoek facilitators

g) Bedrijven die u ons hebt gevraagd uw gegevens te delen met

 

Intern delen

De gegevens worden intern gedeeld met de relevante afdelingen om ervoor te zorgen dat in elke fase van de verkoop aan de specificatie wordt voldaan.

 

4: Hoe we deze gegevens beschermen

a) Alleen relevante en bijgewerkte gegevens worden bewaard in overeenstemming met het bewaarbeleid van het bedrijf.

b) Beleid en procedures zorgen ervoor dat alle gegevensverwerkers van abg werken binnen de GDPR-richtlijnen en voldoen aan de wettelijke vereisten voor rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking.

c) Gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is. ABG zorgt ervoor dat alle derde partijen die gegevens verwerken in de EU moeten kunnen aantonen dat zij GDPR-controlemaatregelen hebben getroffen of gelijkwaardige maatregelen hebben genomen bij verwerking buiten de EU.

d) Beveiligings- en toegangsrechtencontroles zorgen er samen met versleutelingen voor dat gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegd personeel.

e) We hebben een robuust incidentenrapportage- en beheersysteem

f) Indien nodig worden gegevens uit speciale categorieën geanonimiseerd om individuen te beschermen.

 

5: Contact opnemen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld of als u abg op de hoogte wilt brengen van wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten door te schrijven naar het onderstaande adres:

 

Team Gegevensbescherming

A B Graphic België

Industrieterrein Carnaby

Lancaster Weg

Oost-Yorkshire

YO15 3QY

U kunt ook een e-mail sturen naar het gegevensbeschermingsteam op dpt@wordpress-1071134-4134883.cloudwaysapps.com

Als u niet tevreden bent met ons antwoord en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig verwerken, kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioners Office (ICO) www.ico.org.uk.

 

6: Uw voorkeursinstellingen voor persoonlijke gegevens wijzigen

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrief door onze website te bezoeken op www.abgint.com.

U kunt uw toestemming ook op elk gewenst moment intrekken. Voor gegevens die worden verwerkt voor marketingdoeleinden stoppen we de verwerking onmiddellijk, tenzij we een dwingende legitieme reden geloven en kunnen aantonen.

 

7: Uw rechten uitoefenen

A B Graphic International Ltd heeft de volgende beleidsregels en procedures geïmplementeerd om te helpen bij het uitoefenen van de rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

a) Recht op wissen

b) Recht op rectificatie

c) Recht op beperking van de verwerking

d) Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

e) Recht op toegang

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we uw identiteit moeten verifiëren voordat we verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring in behandeling nemen.

 

8: Beoordelingen

Tweemaal per jaar of bij een wijziging in de wetgeving of bedrijfsprocessen vindt een beoordeling plaats. A B Graphic International Ltd raadt u aan om deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen en deze goed begrijpt.